Ve službách krále Reginalda

Ve službách krále Reginalda

Stojíš na návsi ospalé vesnice. Kolem pusto, ani pes nezaštěká. Svítá. Právě vychází slunce a pod ním se hrozivě černají blízké kopce. Na jednom z nich stojí starý zpustlý hrad, cíl tvé cesty. Ještě se můžeš rozmyslet…

Není nač čekat, jdeš
Přeci jen je to na tebe příliš obtížný úkol

Jméno: Horacius Burygal
Zdraví: vynikající
Sebevědomí: chatrné
Charakter: celkem dobrák

Zlaťáky: 0, Měďáky: 0
Zbraň: vidle
Štít: žádný
Zbroj: kožená kazajka